background-image

VINNARNA I ÅRETS ADVOKATBYRÅ 2023 ÄR PRESENTERADE!

NOMINERADE ADVOKATBYRÅER 2021

Årets Advokatbyrå 2021 delades ut i fyra kategorier. Se vinnare under Resultat.

ÅRETS ADVOKATBYRÅ SVERIGES STÖRSTA BYRÅER
Nominerade byråer: Mannheimer Swartling, Roschier, Setterwalls

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR
Nominerade byråer: Cederquist, Cirio, Delphi, MAQS, Mannheimer Swartling, Roschier

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 90–199 MKR
Nominerade byråer: Foyen, Fylgia, Morris Law, TM & Partners 

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–89 MKR
Nominerade byråer: Crusner, MarLaw

Prisutdelning skedde den 13 januari 2022 kl 11 – 13.30 på Berns efter seminariet Framtidens Advokatbyrå.

________________________

 

Vad är Årets Advokatbyrå?

Årets Advokatbyrå är en årlig kvalitets- och branschstudie som genomförs mellan oktober och december. Klienter till svenska affärsjuridiska advokatbyråer får möjlighet att utvärdera relationen med sin advokatbyrå under året som gått.

Vad innehåller studien?
Studien består av tre delar: Image Watch – branschens (icke-klienters) upplevelse av advokatbyrån och dess varumärke. Den stora Branschrapporten – övergripande resultat och trender i marknaden för inköp av affärsjuridiska tjänster. Klientstudien – Den största delen utgör klienternas syn på den egna relationen med sin advokatbyrå.

Nyheter 2022 kommer främst att handla om valet av samarbetspartner, transaktionerna – feedback, bedömning av byråer och planer, kravställning och upplevelse av den egna byrån inom jämställdhet/mångfald/hållbar arbetsmiljö samt andra framtidsrelaterade frågor.

Vad används studien till?
Resultatet används av många advokatbyråer i deras affärsutveckling. Genom att arbeta med det byråspecifika underlaget från Årets Advokatbyrå får byråledningen insikter i hur byråns klienter uppfattar och värderar de affärsjuridiska insatserna och relationen till advokatbyrån.

Utifrån resultatet utses även Årets Advokatbyrå, dvs. de advokatbyråer som har högst medelbetyg. Byråer med goda resultat kan även använda referenser från studien i sin marknadsföring.

Vill du veta mer om Årets Advokatbyrå eller övriga tjänster vi erbjuder är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Partners