Vad är er vision? Tillväxt?
Utveckla befintliga kunder? Nya kunder?

Vi kan hjälpa till. Våra studier ger insikter om nuläget och visar vägen framåt.
Regi är det ledande företaget för insiktsbaserade branschstudier och analyser av marknaden för affärsjuridik och advokatbyråbranschen. Våra kompetensområden innefattar research, analys och konsultativ rådgivning utifrån ett neutralt perspektiv med utgångspunkt i vår kunskap om marknaden för affärsjuridik.

Årets Advokatbyrå är Sveriges största branschstudie

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Syftet med studien är att tillhandahålla omfattande, relevant och analyserad klient- och konkurrentinformation för att hjälpa våra kunder i sin affärsutveckling samt att förbättra sina befintliga klientrelationer. Årets branschstudie pågår sedan den 9 augusti 2017 och avslutas i oktober.

Skräddarsydda studier, presentationer, framtidsseminarier och workshops pågår året runt.