Vad är er vision? Tillväxt?
Utveckla befintliga kunder? Nya kunder?


Vi kan hjälpa till. Våra studier ger insikter om nuläget och visar vägen framåt. Genom research och analys ger Regi goda råd som bidrar till ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling i företag inom utvalda branscher. Regi är ett analys-­och konsultföretag som arbetar med researchbaserad rådgivning.

Årets Advokatbyrå är Sveriges största branschstudie

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Syftet med studien är att tillhandahålla omfattande, relevant och analyserad klient- och konkurrentinformation för att hjälpa våra kunder i sin affärsutveckling samt att förbättra sina befintliga klientrelationer. Årets branschstudie startar den 9 augusti 2017.

Skräddarsydda studier, presentationer, framtidsseminarier och workshops pågår året runt.