background-image
Om Årets Advokatbyrå

Vad är Årets Advokatbyrå?

Årets Advokatbyrå är en årlig kvalitets- och branschstudie som genomförs mellan september och november. Klienter till svenska affärsjuridiska advokatbyråer får möjlighet att utvärdera relationen med sin advokatbyrå under året som gått.

Vad innehåller studien?
Studien består av tre delar: Image Watch – branschens (icke-kundernas) upplevelse av advokatbyrån och dess varumärke. Den stora Branschrapporten – övergripande trender och tendenser i marknaden för inköp av affärsjuridiska tjänster. Klientstudien – Den största delen utgör kundernas syn på den egna relationen med sin advokatbyrå.

I studien ingår bl.a:

Byråns styrkor och svagheter
Byråns image och position på marknaden
NKI-index där klienterna får betygsätta byrån i 13 olika kriterier
Bytesbenägenhet
Digitalisering
Syn på framtiden

Nyheter 2020 kommer främst att handla om konsekvenserna av situationen med  COVID-19. Andra områden är hållbarhet och regelefterlevnad, fokus insolvens samt uppföljning av M&A special.

Vad används studien till?
Resultatet används av många advokatbyråer i deras affärsutveckling. Genom att arbeta med det byråspecifika underlaget från Årets Advokatbyrå får byråledningen insikter i hur byråns klienter uppfattar och värderar de affärsjuridiska insatserna och relationen till advokatbyrån.

Utifrån resultatet utses även Årets Advokatbyrå, dvs. de advokatbyråer som har högst medelbetyg. De advokatbyråer med starkast image på marknaden redovisas i Dagens industri.

Vad händer just nu?
Vi planerar för Årets Advokatevent den 14 januari 2021 – ett livesänt seminarium med prisutdelning på Haymarket i Stockholm. Givetvis utifrån FHMs rekommendationer avseende smittskydd.

Branschrapporten från studien Årets Advokatbyrå finns tillgänglig från januari 2021. Vi erbjuder workshops, utbildningar och föreläsningar året runt: Få insikter om hur branschen utvecklas enligt kunderna. Boka Framtidens Advokatbyrå eller utbildning i Säljledarskap idag. Kontakta sara.kallin@regi.se eller ylva.gnosse@regi.se.

Vill du veta mer om Årets Advokatbyrå eller övriga tjänster vi erbjuder är du varmt välkommen att höra av dig till oss.