background-image

NU STARTAR ÅRETS ADVOKATBYRÅ 2020!

SKRÄDDARSYDD OCH RELEVANT RESEARCH GIVET LÄGET MED COVID-19

Vi mäter och integrerar fortlöpande situationen med COVID-19 i alla våra studier. Vi är branschexperter och planerar och genomför kontinuerligt research inom Investor Relations, kommunikationsbranschen och på marknaden för affärsjuridik. Vi kan snabbt ta fram värdefull information för er och leverera inom någon dag.
Hör av dig till oss om hur vi kan bistå utifrån era specifika behov!

Nedan är exempel på vad vi gör just nu.

Pulsmätningar om läget bland köparna av affärsjuridik / klienterna. Vi tar tempen genom 3-6 frågor där resultatet levereras inom några dagar.   

 Skräddarsydda studier: Vad behöver du veta just nu? Från era egna kunder, leverantörer, investerare m fl. Vi genomför djupintervjuer och webbenkäter på uppdrag kontinuerligt. 

Bransch– och klientstudien 2020 kommer att vara extra viktig givet läget och vi kommer att ha med relevanta frågor utifrån höstens situation. Studien kommer att genomföras från augusti till oktober i år.

Medarbetare i kritiska situationer och post-kris. Vi har ett samarbete med specialister på krishantering och kan både ställa rätt frågor och skriva rekommendationer för hantering av resultatet. Vi kan också samarbeta med er egen specialist på krishantering för att frågorna ska bli så relevanta som möjligt utifrån er situation, för just er advokatbyrå. 

Skräddarsydda studier, presentationer, framtidsseminarier, utbildningar och workshops pågår året runt. Kontakta sara.kallin@regi.se eller ylva.gnosse@regi.se.

Om Årets Advokatbyrå

Vad är Årets Advokatbyrå?

Årets Advokatbyrå är en årlig kvalitets- och branschstudie som genomförs mellan augusti och oktober. Klienter till svenska affärsjuridiska advokatbyråer får möjlighet att utvärdera relationen med sin advokatbyrå under året som gått.

Vad innehåller studien?
Studien består av tre delar: Image Watch – branschens (icke-kundernas) upplevelse av advokatbyrån och dess varumärke. Den stora Branschrapporten – övergripande trender och tendenser i marknaden för inköp av affärsjuridiska tjänster. Klientstudien – Den största delen utgör kundernas syn på den egna relationen med sin advokatbyrå.

I studien ingår bl.a:

Byråns styrkor och svagheter
Byråns image och position på marknaden
NKI-index där klienterna får betygsätta byrån i 13 olika kriterier
Bytesbenägenhet
Digitalisering
Syn på framtiden

Nyheter 2020 kommer främst att handla om konsekvenserna av situationen med  COVID-19. Andra områden är hållbarhet och regelefterlevnad, fokus insolvens samt uppföljning av M&A special.

Vad används studien till?
Resultatet används av många advokatbyråer i deras affärsutveckling. Genom att arbeta med det byråspecifika underlaget från Årets Advokatbyrå får byråledningen insikter i hur byråns klienter uppfattar och värderar de affärsjuridiska insatserna och relationen till advokatbyrån.

Utifrån resultatet utses även Årets Advokatbyrå, dvs. de advokatbyråer som har högst medelbetyg. De advokatbyråer med starkast image på marknaden redovisas i Dagens industri.

Vad händer just nu?
Branschrapporten från studien Årets Advokatbyrå finns tillgänglig. Vi erbjuder workshops, utbildningar och föreläsningar på gång: Få insikter om hur branschen utvecklas enligt kunderna. Boka “Framtidens Advokatbyrå” eller utbildning i “Uppföljning och cross-selling” idag. All informationsgivning sker digitalt. Kontakta sara.kallin@regi.se eller ylva.gnosse@regi.se.

Vill du veta mer om Årets Advokatbyrå eller övriga tjänster vi erbjuder är du varmt välkommen att höra av dig till oss.