background-image

DELTA I ÅRETS ADVOKATBYRÅ 2024

Årets Advokatbyrå

________________________

 

Vad är Årets Advokatbyrå?

Årets Advokatbyrå är en årlig kvalitets- och branschstudie som genomförs mellan oktober och december. Klienter till svenska affärsjuridiska advokatbyråer får möjlighet att utvärdera relationen med sin advokatbyrå under året som gått.

Vad innehåller studien?
Studien består av tre delar: Image Watch – branschens (icke-klienters) upplevelse av advokatbyrån och dess varumärke. Den stora Branschrapporten – övergripande resultat och trender i marknaden för inköp av affärsjuridiska tjänster. Klientstudien – Den största delen utgör klienternas syn på den egna relationen med sin advokatbyrå.

Fokus 2024 är trender inom M&A- respektive ESG-rådgivningen och effekten dessa har på byrån. Samt fortsatt bevakning av en mycket snabb AI-utveckling, något alla byråer behöver förhålla sig till idag.

Vad används studien till?
Resultatet används av många advokatbyråer i deras affärsutveckling. Genom att arbeta med det byråspecifika underlaget från Årets Advokatbyrå får byråledningen insikter i hur byråns klienter uppfattar och värderar de affärsjuridiska insatserna och relationen till advokatbyrån.

Utifrån resultatet utses även Årets Advokatbyrå, dvs. de advokatbyråer som har högst medelbetyg. Byråer med goda resultat kan även använda referenser från studien i sin marknadsföring.

Vill du veta mer om Årets Advokatbyrå eller övriga tjänster vi erbjuder är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Partners