Framtidens Advokatbyrå event på Berns den 13 januari 2022

Välkommen till eventet Framtidens Advokatbyrå den 13 januari 2022 kl 11.00 – 13.30 – äntligen live i Berns “The Ballroom”, Stockholm! Njut en trerättersmeny. Vi bygger upp en trivsam scen för samtal format “tv-show” med tema klientrelationer, hållbarhet/ESG och framtidens advokatbyrå – hur? Programledare: Helene Rothstein, ansvarig för affärsjuridik på Affärsvärlden. Värd: Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi. Efter seminariet sker prisutdelning i fem kategorier till Årets Advokatbyrå 2021.

Del 1 – Regi branschrapporten 2020/2021: Framtidens Advokatbyrå

Resultat från Regis branschstudie inom affärsjuridik (kort översikt). Ylva Gnosse, Regi. Tempen på klientrelationerna, bytesbenägenheten samt vad som gör advokatbyråerna unika.

Generalsekreterare Mia Edwall Insulander berättar om Advokatsamfundets agenda 2022 samt ger sin syn på hur man kan öka advokatyrkets attraktionskraft.

Mattias Andersson, General Counsel Kinnevik ger syn på samarbetet med advokatbyråerna samt vad som krävs för att utveckla branschen in i framtiden. (förinspelat inslag).

Samtal om advokatbyråernas utmaningar och utveckling med advokatbyråledare Tone Myhre-Jensen från Cederquist och Helena Woodcock, Jurek.

– Vad gör advokatbyråer unika? Vilka framgångsfaktorer finns där idag? Vad behöver ändras?

Del 2 – ESG på marknaden för affärsjuridik

Klienterna om ESG-behovet samt krav på advokatbyråerna samt resultat från IR-analytikerstudien avseende ESG-frågorna. Ylva Gnosse, Regi.

Nicklas Skår, jurist på Svenskt Näringsliv berättar om den strukturella utvecklingen, trender och tendenser inom ESG som sker nu i marknaden, EU och konsekvenserna för de svenska företagen.

Samtal om ESG och affärsjuridiken med Vattenfall, Senior Legal Counsel Niklas Björkqvist m fl

– Hur arbetar byråerna med ESG-juridik idag?

– Vad behöver utvecklas för att möta framtida krav?

Del 3 – Framtidens ”hållbara” advokatbyrå – hur?

Resultat från studien, klienternas syn på hållbarhet i advokatbyråerna och de mjuka värden som spelar roll i relationen. Ylva Gnosse, Regi.

Samtal om hur advokatbyråer och klienter kan bidra till ökad hållbarhet i byråerna, med särskilt fokus på jämställdhetsfrågan. David Frydlinger, Managing Partner Cirio. Caroline Falconer, bolagsjurist Vattenfall samt ordförande i Sveriges Bolagsjurister.

– Vad är en ”hållbar byrå”? Enligt byråledarna, enligt klienterna?

– Hur kan klienterna bidra? Behöver kraven förändras?

Eventet avslutas med prisutdelning i Årets Advokatbyrå 2021 – fyra klasser utifrån byråstorlek och en utmärkelse för advokatbyrån med nöjdast klienter i miljonklassen.

Klicka HÄR för att komma till anmälan!