Regi arbetar med researchbaserad analys och rådgivning för våra kunders ständiga förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling.

Vår metodik, där research utgör en grundpelare, garanterar ingående analys och faktastyrd insikt i våra kunders verklighet, vilket resulterar i väl underbyggda råd.

Genom åren har vi utifrån de behov som bland annat aktualiseras i våra marknadsledande branschstudier utvecklat specialistkompetens och en rad tjänster syftande till att stärka relationen mellan köpare och rådgivare verksamma inom konsultbranschen, t ex kommunikationsbyråer, affärsjuridiska advokatbyråer, revisionsbyråer och rekryteringskonsulter. Vi har också omfattande erfarenhet av hur konsultföretag kan öka det interna engagemanget och effektiviteten samt tillvarata medarbetarnas erfarenheter och kompetenser i affärsutvecklingssammanhang mm.

 

Våra tre huvudsakliga affärsområden:

Affärsjuridiska advokatbyråer

Börsbolagens IR-avdelningar

Kommunikationsbyråbranschen