Tjänster

Utbildningar & workshops

Utbildningar, workshop eller presentationer på tema framtidens advokatbyrå och klientrelationer pågår året runt.

Läs mer

CORE Medarbetarstudie & 360-analys

Verktyg för att engagera medarbetare, planera karriärvägar, utveckla ledarskap samt attrahera rätt kompetenser.

Läs mer

Säljledarskap

Skapa säljkompetens och en strategisk grund i byråns säljarbete.

Läs mer

Partners

Partners

Partners

Partners

Partners