Studien 2017: Studien pågick under hösten. 1250 köpare av affärsjuridik har givit sin syn på samarbetet, framtiden samt behovet av digitalisering, compliance med mera. De advokatbyråer med nöjdast kunder korades vid ett event den 30/11 2017 på Berns. Läs mer om eventet här.

Vad händer just nu? Vi jobbar med frågeområdena inför 2018 års studie som beräknas starta i augusti. Kontakta oss gärna om ni har tankar kring framtidsfrågor etc!

Resultatet för Image Watch där 400 köpare av affärsjuridik sagt sitt om de byråer de inte arbetar med idag har släppts officiellt den 14/3. Läs mer under nyheter.
Många workshops på gång: Få insikter om hur branschen utvecklas enligt kunderna. Boka “Framtidens Advokatbyrå” idag! Kontakta sara.kallin@regi.se eller ylva.gnosse@regi.se.

Vad är Årets Advokatbyrå?
Årets Advokatbyrå är en årlig kvalitets- och branschstudie. Klienter till svenska affärsjuridiska advokatbyråer får möjlighet att utvärdera relationen med sin advokatbyrå under året som gått.

Vad innehåller studien?
Studien består av tre delar: Image Watch – branschens (icke-kundernas) upplevelse av advokatbyrån och dess varumärke. Den stora Branschrapporten – övergripande trender och tendenser i marknaden för inköp av affärsjuridiska tjänster. Klientstudien – Den största delen utgör kundernas syn relationen med sin advokatbyrå.

I studien ingår bl.a:

  • Byråns styrkor och svagheter
  • Byråns image och position på marknaden
  • NKI-index där klienterna får betygsätta byrån i ett antal olika kriterier
  • Vad som är avgörande vid val av advokatbyrå
  • Bytesbenägenhet
  • Digitalisering
  • Syn på framtiden

Vad används studien till?
Resultatet används av många advokatbyråer i deras affärsutveckling. Genom att arbeta med det byråspecifika underlaget från Årets Advokatbyrå får byråledningen insikter i hur byråns klienter uppfattar och värderar de affärsjuridiska insatserna och relationen till advokatbyrån. En guide till rapporten som verktyg för affärsutveckling finns här (länk).

Utifrån resultatet utses även Årets Advokatbyrå, dvs. de advokatbyråer som har högst medelbetyg.

Vad krävs för deltagande i studien?
Ett antal kriterier behöver vara uppfyllda för att advokatbyrån ska kunna delta i studien:

  • Den lägsta gränsen för deltagande är en byråintäkt på 25 miljoner kronor. Notera att det är byråintäkt som efterfrågas, inte byråns omsättning. Resultat och ranking bedöms i tre byråkategorier: Över 200 mkr, 100-199 mkr samt 25-99 mkr i årlig intäkt.
  • Byrån måste få in minst 15 bedömningar. Det generella underlaget för de byråer som omfattas av studien är dock i regel betydligt större och ökar som en konsekvens av advokatbyråns storlek.
  • Varje kund ska ha haft ett samarbete med byrån under de senaste 12 månaderna motsvarande en byråintäkt på minst 100 000 kr. Notera att resultat och ranking delas in i t ex miljonklienter och klienter som köpt för över 5 mkr i värde av affärsjuridik (segmentering på intäkt).

Samtliga advokatbyråer som skickar in en klientlista får ett sammanställt urval av branschinsikter. Det är kostnadsfritt att skicka in sin klientlista.

Hur går studien till?
Under ca två månader på hösten sker insamling av data via webbenkäter och telefonintervjuer. Registret för enkätutskick baseras på  uppgifter av affärsjuridiska inköpare samt advokatbyråernas egna klientlistor. För kvalitetssäkring av resultat kontrolleras det insamlade datat noggrant. Efter validering sammanställs resultatet i rankinglistor. De deltagande advokatbyråers personliga resultat analyseras i skräddarsydda rapporter. Det är möjligt att få resultaten uppdelat per kontor. De egna kundernas syn på samarbetet används i advokatbyråernas affärsutveckling – för bättre kundrelationer helt enkelt.

Privacy Policy

Ladda ner vår policy kring hantering av personuppgifter här: PUP Advokatbyråer

Vill du veta mer om Årets Advokatbyrå eller övriga tjänster vi erbjuder är du varmt välkommen att höra av dig till oss.