Till hösten startar branschstudien Årets Advokatbyrå 2022. Välkommen med er intresseanmälan!

Vad är Årets Advokatbyrå?
Årets Advokatbyrå är en årlig kvalitets- och branschstudie. Klienter till svenska affärsjuridiska advokatbyråer får möjlighet att utvärdera relationen med sin advokatbyrå under året som gått. Studien pågår mellan oktober och december varje år.

Vad innehåller studien?
Studien består av tre delar: Image Watch – branschens (icke-kundernas) upplevelse av advokatbyrån och dess varumärke. Den stora Branschrapporten – övergripande trender och tendenser i marknaden för inköp av affärsjuridiska tjänster. Klientstudien – Den största delen utgör kundernas syn på den egna relationen med sin advokatbyrå.

I studien ingår bl.a:

  • Byråns styrkor och svagheter
  • Byråns image och position på marknaden
  • NKI-index där klienterna får betygsätta byrån i 14 olika kriterier
  • Bytesbenägenhet
  • Utökat samarbete

Bland annat ESG-juridiken, tvistelösning special, internationella samarbeten samt fokus på stora klienter ingår i Regis branschrapport 2021. Varje år innefattar studien aktuella temaområden med särskilt fokus på den närmaste framtiden. Under 2022 kommer vi b la att fokusera extra på valet av samarbetspartner, feedback och hållbarhet inom transaktioner och kravställning inom jämställdhet/mångfald/hållbar arbetsmiljö. Igen med särskilt fokus på klienter som köper in affärsjuridik för miljonbelopp.

Vad används studien till?
Resultatet används av många advokatbyråer i deras affärsutveckling. Genom att arbeta med det byråspecifika underlaget från Årets Advokatbyrå får byråledningen insikter i hur byråns klienter uppfattar och värderar de affärsjuridiska insatserna och relationen till advokatbyrån. En guide till rapporten som verktyg för affärsutveckling finns här (länk).

Utifrån resultatet utses även Årets Advokatbyrå, dvs. de advokatbyråer som har högst medelbetyg.

Vad krävs för deltagande i studien?
Ett antal kriterier behöver vara uppfyllda för att advokatbyrån ska kunna delta i studien:

  • Den lägsta gränsen för deltagande är en byråintäkt på 25 miljoner kronor. Notera att det är omsättning som efterfrågas. Resultat och ranking bedöms i fyra byråkategorier: Över 500 mkr, 200-499 mkr, 90-199 mkr samt 25-89 mkr i årlig omsättning (vid brutet räkenskapsår gäller resultat fram till den 1/8).
  • Byrån måste få in minst 15 bedömningar. Det generella underlaget för de byråer som omfattas av studien är dock i regel betydligt större och ökar som en konsekvens av advokatbyråns storlek.
  • Varje kund ska ha haft ett samarbete med byrån under de senaste 6 månaderna motsvarande en byråintäkt på minst 100 000 kr. Notera att resultat och ranking delas in i t ex miljonklienter och klienter som köpt för över 5 mkr i värde av affärsjuridik (segmentering på intäkt).

Hur går studien till?
Under ca två månader på hösten sker insamling av data via webbenkäter och telefonintervjuer. Registret för enkätutskick baseras på uppgifter av affärsjuridiska inköpare samt advokatbyråernas egna klientlistor. För kvalitetssäkring av resultat kontrolleras det insamlade datat noggrant. Efter validering sammanställs resultatet i rankinglistor. De deltagande advokatbyråers personliga resultat analyseras i skräddarsydda rapporter. Det är möjligt att få resultaten uppdelat per kontor. De egna kundernas syn på samarbetet används i advokatbyråernas affärsutveckling – för bättre kundrelationer helt enkelt.

Privacy Policy

Ladda ner vår policy kring hantering av personuppgifter här: PUP Advokatbyråer

Vad händer just nu? Workshops, utbildningar och föreläsningar pågår året runt: Få insikter om hur branschen utvecklas enligt kunderna. Boka “Framtidens Advokatbyrå” eller utbildning i “Uppföljning och cross-selling” idag! Kontakta sara.kallin@regi.se eller ylva.gnosse@regi.se.

Inlämning av klientlistor sker löpande från maj och framåt, kontakta petter.salqvist@regi.se.

Vill du veta mer om Årets Advokatbyrå eller övriga tjänster vi erbjuder är du varmt välkommen att höra av dig till oss.