Årets Advokatbyrå är en årlig kvalitets- och branschstudie. Klienter till svenska affärsjuridiska advokatbyråer får möjlighet att utvärdera relationen med sin advokatbyrå under året som gått. Studien pågår mellan oktober och december varje år.
Studien består av tre delar:

Image Watch – branschens upplevelse av ert varumärke

Bransch- och framtidsrapport – övergripande resultat och trender i över 1 000 intervjuer på klientmarknaden. I år nytt avsnitt baserat på intervjuer med delägare på Sveriges 50 största advokatbyråer

Klientstudien – klienternas syn på den egna relationen med sin advokatbyrå.

Löpande under året erbjuder vi även workshops, utbildningar och föreläsningar baserat på insikter från våra studier.

Välkommen in med er intresseanmälan idag! Kontakta sara.kallin@regi.se

 • Vad ingår i studien?

  Exempel på innehåll:

  • Byråns styrkor och utvecklingsområden
  • Nöjd Klient Index där klienterna får betygsätta och kommentera samarbetet med byrån
  • Syn på utökat samarbete
  • Bytesbenägenhet och motiv till det
  • Aktuella ämnen och framtidsrelaterade frågor
  • Byråns image, kännedom och preferens jämfört med byråmarknaden
 • Vilka kriterier måste uppfyllas för deltagande i studien?
  • Den lägsta gränsen för deltagande är en omsättning på 25 miljoner kronor.
  • Varje klient ska ha haft ett samarbete med byrån motsvarande inköp på minst 100 000 kr i affärsjuridiska tjänster. För byråer med en omsättning på över 200 miljoner kronor ska summan vara minst 200 000 kr.
  • Byrån måste få in allra minst 15 bedömningar.
 • Finns det olika kategorier på byråer?

  Ja, det finns olika kategorier där resultat och ranking bedöms. Dem baseras på byråns årliga omsättning. Vid brutet räkenskapsår gäller resultat fram till den 1/8. Kategorierna 2024 var:

  • Årets Advokatbyrå 360
  • 200 MKR +
  • 90–199 MKR 
  • 25-89 MKR 
 • Hur går studien till?

  Under ca två månader på hösten sker insamling av data via webbenkäter och telefonintervjuer. Registret för enkätutskick baseras på uppgifter av affärsjuridiska inköpare samt advokatbyråernas egna klientlistor. För kvalitetssäkring av resultat kontrolleras det insamlade datat noggrant. Efter validering sammanställs resultatet i rankinglistor. De deltagande advokatbyråers personliga resultat analyseras i skräddarsydda rapporter.

 • Vad kan jag använda resultatet till?

  Resultatet i studien används av många advokatbyråer i deras utvecklingsdiskussioner och affärsutveckling. Genom att arbeta med det byråspecifika underlaget från Årets Advokatbyrå får byråledningen insikter i hur byråns klienter uppfattar och värderar de affärsjuridiska insatserna och relationen till advokatbyrån. Samt hur klienterna planerar i olika framtidsrelaterade frågor.

  Utifrån resultatet utses även Årets Advokatbyrå, dvs. de advokatbyråer som har högst medelbetyg.

  Byråer med goda resultat och fina klientcitat kan även använda resultaten i sin marknadsföring. Regi bistår med digitala klientreferenssidor, urval av referenser och citat samt kvalitetssymboler.

 • Hantering av personuppgifter

  Ladda ner vår policy kring hantering av personuppgifter här: PUP Advokatbyråer