Sveriges Bolagsjurister

Nu inleder Sveriges Bolagsjurister och Regi ett samarbete inom ramen för branschstudien Årets Advokatbyrå. Målsättningen för samarbetet är att synliggöra flera viktiga branschinsikter och främja relationen mellan bolagsjurister och byråer. Inom ramen för samarbetet kommer SBJ att:

  • Bidra med sin expertis till studiernas frågeområden
  • Kommunicera om studien och dess roll som mätinstrument i relationen mellan klienter och byråer
  • Publicera viktiga branschresultat och goda prestationer i sina kanaler
  • Representera klientsidan i det event som hålls i samband med att branschinsikter och utmärkelser lanseras i februari.

”Sveriges Bolagsjurister arbetar för att stöda och stärka bolagsjurister i deras yrkesroll. Ett bra samarbete mellan juristen och de advokatbyråer som anlitas är av stor vikt. Regis studier fördjupar sig i detta samarbete och alla insikter som kan leda till förbättring och utveckling ser vi som en fördel för våra medlemmar och för branschen i stort. Vi ser fram emot att samarbeta kring branschstudien och att bidra till att viktiga slutsatser når fler.”
Caroline Falconer, Sveriges Bolagsjurister

 

”Vi på Regi är mycket glada över att fördjupa utbytet med en av branschens viktigaste klientgrupper. Bolagsjuristerna står på branschnivå för en tredjedel av relationerna med advokatbyråerna och hanterar ofta mycket omfattande projekt. Som representant för ett stort antal jurister ser vi Sveriges Bolagsjurister som en utmärkt samarbetspartner för att ytterligare lyfta branschinsikter till både klienter och byråer”
Sara Kallin, Regi

Sveriges Bolagsjurister, som bildades 1954, är en förening vars främsta syfte är att utgöra ett nätverk för bolagsjurister i Sverige. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats för bolagsjurister samt att erbjuda mervärde för dess medlemmar i form av seminarier, mentorskapsprogram etc., vill föreningen medverka till utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i yrkesrollen.

Regi är ett konsultföretag som sätter utveckling i fokus inom utvalda branscher. Baserat på djup insikt från research bidrar studierna till kvalitetssäkring, affärsutveckling och positiv synlighet för våra kunder på marknaden för affärsjuridik. Regi genomför inom ramen för branschstudien Årets Advokatbyrå ett stort antal intervjuer med svenska och finska byråers klienter samt en delägarstudie på större advokatbyråer.

 

JP Infonet

JP Infonet är ett informations- och kunskapsföretag som med hjälp av smarta digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, tillhandahåller uppskattade tjänster för jurister inom alla sektorer. Tjänsterna är anpassade efter användarnas behov, nischade inom specifika områden och kvalitetssäkrade av experter.

Vår ambition är att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om rättsdatabaser eller juridisk utbildning, samt att våra användare ska se oss som en värdeskapande samarbetspartner när det gäller juridisk kompetensförsörjning.

 

 

Handelshögskolan – House of Innovations 

House of Innovation är en tvärvetenskaplig forsknings-, utbildnings- och uppsökande miljö med fokus på innovation, digitalisering och entreprenörskap. Forskarna på House of Innovation producerar vetenskapligt baserad kunskap som är relevant för akademiker, företag, myndigheter, civilsamhällets aktörer samt individer. Genom att göra det interagerar de med ett internationellt nätverk av forskare och akademiska institutioner, såväl som med företags- och institutionella finansiärer.

 

 

AKAVIA – Fackförbundet för akademiker

AKAVIA är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Lön och titel är viktigt men långt ifrån allt. Dagens och framtidens medarbetare vill ha ett stimulerande och intressant jobb som överensstämmer med värderingar och prioriteringar i livet. Arbetsgivarens förmåga att ta socialt ansvar i relation till medarbetarens krav om goda arbetsvillkor och arbetets högre syfte är en framgångsfaktor för framtidens näringsliv.

Samtidigt bedöms företagens hållbarhetsarbete, inte minst inom social hållbarhet, få ytterligare affärskritisk betydelse framöver. EU:s taxonomi kommer att ha en omedelbar påverkan på många företag, inte bara de allra största, kommande år. De delar av regelverket som avser social hållbarhet, där EU tydligt höjt förväntansnivån, skickar en tydlig signal och redan idag påverkar det kapitalmarknaden. Bolag med innovativa och hållbara lösningar attraherar investerare men nu räcker det inte att ha en hållbar affärsidé eller produkt. Idag förväntas hållbarhetsperspektiven vara fullt integrerade i varje del av bolagets strategi och verksamhet.

Kollektivavtal kan vara juristbranschens gyllene biljett. Att kunna uppvisa systematiskt och dokumenterat arbete för goda sociala förhållanden kommer kräva stora insatser, för att möta både lagstiftarnas och kundernas ökade krav. De arbetsgivare som har kollektivavtal kommer att kunna checka av varje box.

Akavia bildades 2020 av Jusek och Civilekonomerna och samlar idag 135 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Sedan 2022 erbjuder Akavia ett kollektivavtal specifikt anpassat för jurist- och advokatbyråernas verksamhet och verklighet. Läs mer om kollektivavtalet här.

 

 

 

JUREK LAW

Jurek är specialister på att rekrytera och hyra ut konsulter på alla nivåer inom Law, Finance, HR, Marketing & Communication och Business Support.

 

CSI HELSINKI

CSI Lawyer – Mer tid för juridik

CSI:s affärssystem, utformat specifikt för advokatbranschen, erbjuder en heltäckande och tillförlitlig lösning för att professionellt hantera alla de viktigaste uppgifterna under ärendeprocessen inklusive fakturering och rapportering. Programmet kan användas såväl av stora byråer med komplexa behov vad gäller prissättning och fakturering som av mindre byråer som behöver ett verktyg med mångsidiga funktioner. Läs mer om oss och boka en gratis demo samt konsultation på vår hemsida.