Nedan finner ni resultaten för Årets Advokatbyrå från tidigare år. Studien startade redan år 2008!

Har ni några frågor eller funderingar, kontakta oss i Årets Advokatbyrå-teamet här!

 • Resultat 2023

  Årets Advokatbyrå 25-89 MKR +

  1. Engström & Hellman
  2. Crusner

  Årets Advokatbyrå 90–199 MKR +

  1. Morris Law
  2. Fylgia
  3. KANTER

  Årets Advokatbyrå 200 MKR +

  1. Delphi
  2. Cederquist
  3. Wistrand

  Årets Advokatbyrå 360 – Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer

  1. Mannheimer Swartling
  2. Roschier
  3. Vinge
 • Resultat 2021

  Sveriges Största Advokatbyråer
  1. Roschier
  2. Mannheimer Swartling
  3. Setterwalls

  Advokatbyråer 200 mkr+
  1. Cederquist och Delphi
  2. MAQS
  3. Cirio
  4. Roschier
  5. Mannheimer Swartling

  Advokatbyråer 90 -199 mkr
  1. Fylgia
  2. TM & Partners
  3. Morris Law
  4. Foyen

  Advokatbyråer 25-89 mkr
  1. Crusner
  2. MarLaw

 • Resultat 2020

  Advokatbyråer 500 mkr+
  1. Roschier
  2. Mannheimer Swartling

  Advokatbyråer 200-499 mkr
  1. MAQS
  2. Schjødt
  3. Cederquist

  Advokatbyråer 90 -199 mkr
  1. Fylgia
  2. AG Advokat
  3. Walthon

  Advokatbyråer 25-89 mkr
  1. Crusner
  2. MarLaw
  3. Moll Wendén

 • Resultat 2019

  Klienternas M&A Pris
  (Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende betyg i samarbetet med transaktioner)
  1. Hamilton/Schjødt
  2. Cederquist
  3. Morris Law

  Stora Klientpriset
  (Klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
  1. AG Advokat
  2. Hamilton/Schjødt
  3. Delphi

  Årets Advokatbyrå 200 mkr+
  1. Hamilton/Schjødt
  2. Delphi
  3. Wistrand

  Årets Advokatbyrå 100-199 mkr
  1. AG Advokat
  2. Foyen

  Årets Advokatbyrå 25-99 mkr
  1. MarLaw
  2. Crusner
  3. Flood Herslow Holme och Magnusson

 • Resultat 2018

  Klienternas hållbarhetspris
  (Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.)
  1. Morris Law
  2. MAQS
  3. Mannheimer Swartling

  Stora klientpriset
  (Klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
  1. Hamilton och Lindahl
  2. Delphi

  Årets Advokatbyrå 200 mkr+
  1. Hamilton
  2. Delphi
  3. Lindahl

  Årets Advokatbyrå 100-199 mkr+
  1. Fylgia
  2. Baker McKenzie
  3. AG Advokat

  Årets Advokatbyrå 25-99 mkr
  1. MarLaw
  2. Magnusson och Lindskog Malmström

 • Resultat 2017

  Jubileumspriset Årets Advokatbyrå 10 år
  (Högst medelvärde för Nöjd Klient Index sedan starten 2008. Tio advokatbyråer kvalificerade sig till Jubileumspriset. Dessa byråer har deltagit nio år av tio.)

  1. Lindahl
  2. Delphi
  3. Setterwalls
  4. Baker McKenzie (delad)
  4. Mannheimer Swartling (delad)

  Stora klientpriset
  (klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
  1. Linklaters
  2. Mannheimer Swartling
  3. Setterwalls

  Årets Advokatbyrå 200 mkr+
  1. Delphi
  2. MAQS Advokatbyrå
  3. Setterwalls

  Årets Advokatbyrå 100-199 mkr
  1. Fylgia
  2. Magnusson
  3. Foyen

  Årets Advokatbyrå 25-99 mkr
  1. MarLaw
  2. Lindskog Malmström
  3. Moll Wendén

 • Resultat 2016

  Advokatbyråer 25-99 mkr 
  1 MarLaw
  2 Morris Law
  3 Lindskog Malmström

  Advokatbyråer 100-199 mkr 
  1 Linklaters
  2 Fylgia
  3 Baker McKenzie

  Advokatbyråer 200 mkr+ 
  1 Delphi
  2 MAQS Advokatbyrå
  3 Mannheimer Swartling

  Årets Advokatbyrå 2016 – Stora klientpriset 
  (klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
  1 Mannheimer Swartling
  2 MAQS Advokatbyrå
  3 Lindahl

 • Resultat 2015

  Advokatbyråer 25-99 mkr
  1 MarLaw
  2 Moll Wendén
  3 Kastell Advokatbyrå

  Advokatbyråer 100-199 mkr
  1 Fylgia
  2 Magnusson
  3 White & Case

  Advokatbyråer 200 mkr+
  1 Delphi
  2 Lindahl
  3 Gernandt & Danielsson

  Årets Advokatbyrå 2015 – Stora klientpriset
  (klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
  1 Delphi
  2 Lindahl
  3 Mannheimer Swartling

 • Resultat 2014

  Advokatbyråer 8-24 mkr
  1 Kastell Advokatbyrå
  2 MarLaw
  3 Time Advokatbyrå

  Advokatbyråer 25-99 mkr
  1 Moll Wendén
  2 Lindskog Malmström
  3 Danowsky & Partners

  Advokatbyråer 100-199 mkr
  1 Baker & McKenzie
  2 Magnusson
  3 Hamilton

  Advokatbyråer 200 mkr+
  1 Gernandt & Danielsson
  2 Lindahl
  3 MAQS Law Firm

  Årets Advokatbyrå 2014 – Stora klientpriset
  (klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
  1 Lindahl
  2 Setterwalls
  3 Gernandt & Danielsson

 • Resultat 2013

  Årets Advokatbyrå 200+ mkr
  Lindahl

  Årets Advokatbyrå 100 – 199 mkr
  Magnusson

  Årets Advokatbyrå 25 – 99 mkr
  Danowsky & Partners

  Årets Advokatbyrå 8 – 24 mkr
  Advokatfirman MarLaw

  Stora Klientpriset
  Setterwalls

  Mest Innovativa Advokatbyrån – över 100 mkr
  Bird & Bird
  Magnusson

  Mest Innovativa Advokatbyrån – under 100 mkr
  Öberg & Associés

 • Resultat 2012

  Kommunikation / Marknadsföring
  Medelstora:
  1. Frank
  2. von Iode
  3. Moll Wendén

  Stora:
  1. Setterwalls
  2. Mannheimer Swartling
  3. Magnusson

  Mest Proaktiva Advokatbyrå
  Medelstora:
  1. Frank
  2. Danowsky & Partners
  3. Moll Wendén

  Stora:
  1. Roschier
  2. Magnusson
  3. Setterwalls

  Årets Advokatbyrå
  Medelstora:
  1. Danowsky & Partners
  2. Frank
  3. Moll Wendén

  Stora:
  1. Magnusson
  2. Setterwalls
  3. Gernandt & Danielsson

  Miljonkategorin
  1. Setterwalls
  2. Lindahl
  3. MAQS

 • Resultat 2011

  Årets Advokatbyrå
  Medelstora:
  1. Danowsky & Partners
  2. Frank
  3. G Grönberg

  Stora:
  1. Gernandt & Danielsson
  2. Lindahl
  3. Bird & Bird

  Mest Proaktiva Advokatbyrå
  Medelstora:
  1. Frank
  2. Danowsky & Partners
  3. Ramberg

  Stora:
  1. Bird & Bird
  2. Gernandt & Danielsson
  3. Lindahl

  Marknadsföring / Kommunikation
  Medelstora:
  1. Moll Wendén
  2. Andersson & Gustafsson
  3. Frank

  Stora:
  1. Mannheimer Swartling
  2. Bird & Bird
  3. Setterwalls

  Miljonklienter
  1. Gernandt & Danielsson
  2. Mannheimer Swartling
  3. Bird & Bird

  Affärspartner
  1. Moll Wendén
  2. Lindahl

 • Resultat 2010

  Årets Advokatbyrå
  Gernandt & Danielsson

  Miljonpriset
  Gernandt & Danielsson

  Bästa kommunikatör av advokatbyråns erbjudande
  Mannheimer Swartling

  Mest proaktiva advokatbyrå
  Delphi

 • Resultat 2009

  Årets Advokatbyrå
  Lindahl

  Bästa Rådgivarna
  Gernandt & Danielsson