Roschier, Cederquist och Delphi samt Fylgia och Crusner i topp när Regi delar ut utmärkelsen Årets Advokatbyrå.

Vinnarna i Årets Advokatbyrå är utsedda för 14:e året i rad. Roschier vinner åter kategorin i klassen Sveriges största byråer och Cederquist tillsammans med Delphi rankas högst i kategorin advokatbyråer 200+ mkr. Stockholmsbaserade Fylgia tar hem utmärkelsen bland de mellanstora advokatbyråerna (90-199 mkr). Crusner har nöjdast klienter av samtliga rankade advokatbyråer (21 st) och vinner sin klass 25-89 mkr.

– Långsiktigt och metodiskt arbete med klientnöjdhet ger resultat. Det är verkligen bevisat av de advokatbyråer som nu vinner upprepade gånger. Återkommande på podiet och mästare i långsiktig kundvård är Fylgia och Delphi som topprankats flertalet år, säger Ylva Gnosse. expertkonsult på Regi Research & Strategi.

Det är för fjortonde året i rad som Regi har genomfört sin stora bransch- och klientstudie där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Årets studie omfattar nära 1000 bedömningar och 21 advokatbyråer ingår i studien. Utgångspunkten är ”Nöjd Klient Index” som består av 13 kriterier som bland annat affärsnytta, prisvärdhet, nivå av digitalisering och projektledning. Pris delas ut till den byrå med högst medelvärde.

– Årets branschrapport visar att läget har till stor del normaliserats, trots pandemin. Klientrelationerna fungerar utmärkt oavsett om samarbetet sker online eller vid fysiska möten. Transaktionsläget inför 2022 ser också fortsatt bra ut enligt klienterna. Den stora trenden handlar nu om juridik relaterad till ESG/hållbarhetsområdet. Här finns mycket att göra för de advokatbyråer som har kompetensen ombord, berättar Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyrå på Regi.

Sveriges nöjdaste klienter har utsett följande advokatbyråer till vinnare: 

Sveriges Största Advokatbyråer

 1. Roschier
 2. Mannheimer Swartling
 3. Setterwalls

 

Advokatbyråer 200+ MKR

 1. Cederquist och Delphi
 2. MAQS
 3. Cirio
 4. Roschier
 5. Mannheimer Swartling

 

Advokatbyråer 90 -199 MKR

 1. Fylgia
 2. TM & Partners
 3. Morris Law
 4. Foyen

 

Advokatbyråer 25-89 MKR

 1. Crusner
 2. MarLaw

Om Regis klientstudie Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik och genomförs årligen av analysföretaget Regi. I år gav närmare 1000 köpare av affärsjuridik sin syn på samarbetet och frågor om framtiden. Vinnarna korades vid ett kunskapsseminarium i Stockholm på Berns den 13 januari 2022. Samarbetspartners är Jurek Rekrytering & Bemanning, CSI Helsinki och JP Infonet. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

Regi är ett analys och konsultföretag som arbetar med insikter och ger utmärkelser till företag inom svenskt näringsliv.

Presskontakt

Ylva Gnosse

ylva.gnosse@regi.se

+46 70 780 2603