Nu inleder Sveriges Bolagsjurister och Regi ett samarbete inom ramen för branschstudien Årets Advokatbyrå. Målsättningen för samarbetet är att synliggöra flera viktiga branschinsikter och främja relationen mellan bolagsjurister och byråer.

Inom ramen för samarbetet kommer SBJ att:

  • Bidra med sin expertis till studiernas frågeområden
  • Kommunicera om studien och dess roll som mätinstrument i relationen mellan klienter och byråer
  • Publicera viktiga branschresultat och goda prestationer i sina kanaler
  • Representera klientsidan i det event som hålls i samband med att branschinsikter och utmärkelser lanseras i februari.

 

”Sveriges Bolagsjurister arbetar för att stöda och stärka bolagsjurister i deras yrkesroll. Ett bra samarbete mellan juristen och de advokatbyråer som anlitas är av stor vikt. Regis studier fördjupar sig i detta samarbete och alla insikter som kan leda till förbättring och utveckling ser vi som en fördel för våra medlemmar och för branschen i stort. Vi ser fram emot att samarbeta kring branschstudien och att bidra till att viktiga slutsatser når fler.”

Caroline Falconer, Sveriges Bolagsjurister

 

”Vi på Regi är mycket glada över att fördjupa utbytet med en av branschens viktigaste klientgrupper. Bolagsjuristerna står på branschnivå för en tredjedel av relationerna med advokatbyråerna och hanterar ofta mycket omfattande projekt. Som representant för ett stort antal jurister ser vi Sveriges Bolagsjurister som en utmärkt samarbetspartner för att ytterligare lyfta branschinsikter till både klienter och byråer”  

Sara Kallin, Regi

 

Sveriges Bolagsjurister, som bildades 1954, är en förening vars främsta syfte är att utgöra ett nätverk för bolagsjurister i Sverige. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats för bolagsjurister samt att erbjuda mervärde för dess medlemmar i form av seminarier, mentorskapsprogram etc., vill föreningen medverka till utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i yrkesrollen.

 

Regi är ett konsultföretag som sätter utveckling i fokus inom utvalda branscher. Baserat på djup insikt från research bidrar studierna till kvalitetssäkring, affärsutveckling och positiv synlighet för våra kunder på marknaden för affärsjuridik. Regi genomför inom ramen för branschstudien Årets Advokatbyrå ett stort antal intervjuer med svenska och finska byråers klienter samt en delägarstudie på större advokatbyråer.