Genom nu 14 års erfarenheter av klientutvärderingar på marknaden för affärsjuridik har Regi omfattande insikter och kunskap som förmedlas genom seminarier och workshops. Våra kunniga konsulter med egen erfarenhet från arbete på advokatbyrå samt personlig rådgivning i affärsutveckling vägleder er i processen.

Idealiskt för konferenser, kick-offer: Regi genomför 1-2 timmars interaktiva presentationer med insikter från branschstudierna. En översikt inkluderar drivkrafter bakom kundnöjdhet och lojalitet, från leverantör till partner, digital transformation i advokatbyråbranschen, kundernas syn på framtiden med mera. Vi anpassar innehåll efter önskemål.

Affärsutveckling, klientstrategier, digitala utmaningar? Boka en workshop för partners, ledningsgrupp eller styrelsen. Regis affärsutvecklingskonsult hjälper er att dra upp riktlinjerna för framtida strategier/visioner samt skapar resultat i en konkret action plan för snabb implementering.

Våra populära utbildningar i uppföljning och cross-selling ger insikter i klientarbetet som återbetalar kursen i princip dagen efter, enligt våra kunder. Utbildningen vänder sig till två grupper: yngre jurister och advokater med klientkontakt samt seniora advokater och delägare. Kontakta Ylva Gnosse för mer information.