Genom över 1000 köpare av affärsjuridiks syn på samarbetet med advokatbyrån har Regi omfattande insikter och kunskap som förmedlas genom seminarier och workshops. Våra kunniga konsulter med egen erfarenhet från arbete på advokatbyrå samt personlig rådgivning i affärsutveckling vägleder er i processen.

Regi genomför 1-2 timmars interaktiva presentationer samt halv till hel dags workshop. Resultatet från en workshop beskrivs i en konkret action plan för snabb implementering. Kontakta Ylva Gnosse för mer information.