Regi genomför medarbetarstudier sedan många år genom Engagemangsindex plus skräddarsydda frågor. I kombination med Nöjd Klient Index kan utvecklingen följas både ”utifrån och in” samt ”inifrån och ut”. På så sätt mäts utvecklingen av advokatbyråns viktigaste tillgångar: kunderna och medarbetarna. Kontakta Sara Kallin för mer information.