Regi har utvecklat två HR-studier för att skapa underlag till fortsatta förbättringar av arbetsmiljö samt personlig utveckling för byråns medarbetare. Båda dessa verktyg är framtagna specifikt för affärsjuridiska advokatbyråer.

  1. CORE medarbetarstudie
  2. CORE 360-analys

CORE MEDARBETARSTUDIE ger en bild av arbetsmiljön, eget engagemang, samarbete, ledningsfrågor mm. Studien är flexibel och egna frågor inkluderas. Syftet är att kartlägga medarbetarnas syn på verksamheten och därigenom kunna utveckla och förändra viktiga områden. Studien bidrar till att värdefulla medarbetare stannar, att byrån upplevs som en attraktiv och hållbar arbetsgivare samt till rekryteringsarbetet.

CORE 360-ANALYS används i syfte att utveckla ledarskapet för nyckelmedarbetare och för personer i ledande positioner på advokatbyrån. Via 360-analys identifieras karriärvägar, förmågor till samarbete, självledarskap samt potential för byråledande positioner hos medarbetarna. Verktyget är utvecklat i samarbete med HR-specialisten och konsulten Per Stålhem som även genomför återkopplingssamtal samt arbetar med ledningsutveckling.

I kombination med Nöjd Klient Index kan utvecklingen följas både ”utifrån och in” samt ”inifrån och ut”. På så sätt mäts utvecklingen av advokatbyråns viktigaste tillgångar: kunderna och medarbetarna. Kontakta Sara Kallin för mer information.