Utbildning och rådgivning i säljledarskap är ett koncept framtaget av Regi. I branschstudien Årets Advokatbyrå ingår frågor kring uppföljningar, utökat samarbete, partnerskap med mera. Med resultaten som plattform plus vår egen kompetens inom området samt vår branschkunskap har vi utvecklat dessa tjänster i samarbete med advokatbyråledare.

Regi kan bistå er med kompetensförstärkning inom affärsutveckling och försäljning genom följande tjänster i konceptet SÄLJLEDARSKAP:

  • Utbildning del 1: Befintliga klienter – uppföljning, cross-selling och merförsäljning
  • Utbildning del 2: Nya klienter – nätverk och kontakt, profilering, presentationsteknik
  • Säljledningsstöd och rådgivning: Processer och verktyg för effektivt säljledarskap
  • Rådgivande samtal i säljledarskap: För jurister med kommersiellt ansvar i syfte att stödja och utveckla säljarbetet

Rådgivare och uppdragsansvarig är Ylva Gnosse. Ylva har erfarenhet som bland annat affärsutvecklings- och marknadschef på advokatbyrå och har i flera år verkat som analysansvarig och rådgivare till våra kunder i advokatbyråbranschen.

Kontakta Ylva Gnosse eller Sara Kallin för mer information.