Nu lanserar det svenska analysföretaget Regi Research & Strategi bransch- och klientstudien Årets Advokatbyrå på nordisk nivå med start i Finland.

Det är för trettonde året i rad som Regi har genomfört Sveriges största bransch- och klientstudie där kundnöjdheten mäts bland advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Höstens studie omfattade nära 1000 bedömningar och 26 advokatbyråer ingick i den svenska studien. Utgångspunkten är ”Nöjd Klient Index” som består av 13 kriterier som bland annat affärsnytta, prisvärdhet, nivå av digitalisering och projektledning. Pris delas ut till den byrå med högst medelvärde.

Regi har lång erfarenhet av branschstudier i Norden

Regi har verksamhet i de andra nordiska länderna sedan starten 1997 via IR Nordic Markets (investor relations) och i kommunikationsbranschen med Årets Byrå / Vuoden Toimisto.

– Vår ambition är att bli Finlands största bransch- och klientstudie på den finska marknaden för affärsjuridik. Studien kommer att pågå under hösten 2021 och ha ungefär samma upplägg och innehåll som i Sverige. På så vis kommer vi att kunna göra intressanta jämförelser mellan de olika marknaderna. Det är en stor fördel för advokatbyråer med verksamhet i båda länderna, och en stor anledning till varför vi nu väljer att lansera Årets Advokatbyrå i Finland, säger Robert Skölfman, VD på Regi.

Event med prisutdelning i Årets Advokatbyrå planeras i januari 2022

Regi planerar både kunskapsseminarier samt prisutdelning via ett event för finska advokatbyråer, på samma sätt som genomförs i Sverige. Årets event hölls digitalt. Förhoppningsvis kommer en gala att kunna genomföras med prisutdelning i början av 2022.

Förutom klientnöjdhet mäts image och framtidsfrågor

Studien mäter ”klientnöjdhet”, men också advokatbyråernas image samt aktuella framtidsfrågor.

–      Effekter av pandemin dominerade årets branschrapport. Pandemin har medfört mer uppdrag för affärsjuristerna inom b la arbetsrätt, olika avtalsfrågor och insolvens. Enligt klienterna förväntas både antalet konkurser och rekonstruktioner öka, men också antalet transaktioner.

Studien visar att även om klientsamarbetena i huvudsak skett online, så har advokatbyråerna fortsatt leverera rådgivning i världsklass. För det har verkligen behövts. Förvånansvärt många klienter har snabbt kunnat återgå till ”business as usual” med sina advokatbyråer, vilket är glädjande, berättar Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyrå på Regi.

Om Regis klientstudie Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik och genomförs årligen av analysföretaget Regi. I den senaste studien gav närmare 1000 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och frågor om framtiden. Vinnarna korades vid ett direksänt kunskapsseminarium i Stockholm den 14 januari 2021. Årets Advokatbyrå ® och Law Firm of the Year ® är registrerade varumärken i Sverige och Finland. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

Regi är ett konsultföretag som sätter utveckling i fokus inom utvalda branscher. Baserat på djup insikt från research bidrar studierna till kvalitetssäkring och affärsutveckling hos våra kunder på marknaden för affärsjuridik.

Kontakta oss gärna!

Ylva Gnosse (Sverige), expertkonsult, Årets Advokatbyrå Sverige

ylva.gnosse@regi.se

Carola Katter (Finland), seniorkonsult, ansvarig för Årets Advokatbyrå Finland

carola.katter@regi.se