Genom branschstudien Årets Advokatbyrå finns delen Image Watch som innefattar frågor kring varumärkets styrka gentemot konkurrenterna. Regi genomför också enskilda varumärkesmätningar som ger en god insikt i advokatbyråns utveckling t ex genom mätning av kärnvärden mm. Kontakta Ylva Gnosse eller Sara Kallin för mer information.