Klienternas hållbarhetspris
(Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.)
1. Morris Law
2. MAQS
3. Mannheimer Swartling

Stora klientpriset
(Klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
1. Hamilton och Lindahl
2. Delphi

Årets Advokatbyrå 200 mkr+
1. Hamilton
2. Delphi
3. Lindahl

Årets Advokatbyrå 100-199 mkr+
1. Fylgia
2. Baker McKenzie
3. AG Advokat

Årets Advokatbyrå 25-99 mkr
1. MarLaw
2. Magnusson och Lindskog Malmström