Årets Advokatbyrå 200+ mkr
Lindahl

Årets Advokatbyrå 100 – 199 mkr
Magnusson

Årets Advokatbyrå 25 – 99 mkr
Danowsky & Partners

Årets Advokatbyrå 8 – 24 mkr
Advokatfirman MarLaw

Stora Klientpriset
Setterwalls

Mest Innovativa Advokatbyrån – över 100 mkr
Bird & Bird
Magnusson

Mest Innovativa Advokatbyrån – under 100 mkr
Öberg & Associés