Årets branschstudie kommer att ge en mångfacetterad bild över hur konsultrollen för Sveriges affärsjurister ska se ut enligt klienterna. Vi får svar på vilken advokatbyrå som har nöjdast kunder när studien avslutats under oktober månad. Resultatet redovisas på ett event med tema “Framtidens konsult inom affärsjuridik” (under utformning, program och datum kommer senare i höst).

Det är den advokatbyrå som har nöjdast klienter utifrån ett genomsnittligt värde i Nöjd Klient Index som vinner Årets Advokatbyrå titeln 2018. Nöjd Klient Index mäts utifrån 14 kriterier som proaktivitet, affärsnytta, kunskap om kundens verksamhet med mera.

Årets Advokatbyrå 2018 kommer att delas ut i minst fyra kategorier (eventuellt tillkommer ett specialpris som ännu inte är fastslaget).

STORA KLIENTPRISET
(klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 100–199 MKR

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–99 MKR

Läs mer om eventet 2017 här.

Läs mer om resultatet 2017 här.