Author Archives: admin

Realtid: Advokatbyråerna positiva till att icke-jurister inkluderas i styrelsen

Advokatbyråerna är positiva till att icke-jurister tar plats i deras ledning och styrelse. Det visar Regis partnerstudie. “Ett bra ledarskap behöver inte alltid komma från de egna delägarna, även om det finns många bra exempel på drivna och duktiga managing partners”, säger Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi.

Delphi topprankas inom områdena IP/media/marknadsrätt och GDPR samt IT-rätt/digital transformation. Mannheimer Swartling toppar listorna för M&A och tvistelösning. Vinge fick högst betyg avseende jämställdhet och Morris Law placerades som etta avseende rimlig arbetsbelastning.

Det framgår av Regis Lednings- och Partnerstudie som nyligen har publicerats. I studien har partners och ledning delat med sig av sin bild av marknaden. Den egna advokatbyrån har inte varit valbar.

När delägare och ledning tillfrågas om vad som bör prioriteras inom hållbarhet framöver svarar de liksom klienterna att jämställdhetsfrågorna är viktigast.

Juristbranschen brottas med problemet att kvinnor lämnar yrket efter ett par år i yrket. De flesta advokatbyråer försöker lösa problemet i form av en organiserad dialog kring frågorna i kombination med ett fungerande regelverk för likabehandling. Mentorskap och aktivt coachande ligger högst på listan, därefter följer ”regler för jämställdhet, lika villkor” samt ”bra villkor kring familjebildande”. På frågan om hur högt advokatbyråerna prioriterar arbete för att förhindra kränkande särbehandling och sexuella trakasserier uppger nästan alla att en plan finns, men endast 47 procent menar att arbetet genomsyrar den dagliga verksamheten.

På frågan om icke-jurister bör ingå i ledningsgruppen och/eller styrelsen på byrån ställer sig de allra flesta positiva.

– Att så många partners kan tänka sig att ta in icke-jurister för att stärka upp ledningen var verkligen positivt och nytänkande, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudie på Regi Research & Strategi.

Ylva Gnosse ser tendenser på att viljan att inkludera icke-jurister i ledningsgruppen och/eller styrelsen på byrån.

– Ett bra ledarskap behöver inte alltid komma från de egna delägarna även om det finns många goda exempel på drivna och duktiga managing partners.

När det gäller framtida delägarskap tror de flesta att olika former av ”true partnership” kommer att öka.– Det ligger i tiden att bygga byrå och varumärke samt att arbeta mer i team, vilket true partnership uppmuntrar i högre grad än till exempel ”Stockholmsmodellen”, säger Ylva Gnosse.

Läs hela artikeln här.

Redaktör: Miriam Istner-Byman
070 696 28 18
miriam. istner-byman@realtidmedia.se

Realtid: Morris Law är Sveriges modernaste advokatbyrå

För tredje året i rad utses Morris Law till Sveriges modernaste advokatbyrå i Regis branschstudie. “Eftersom vi är en relativt ny spelare i branschen är det inte så mycket som sitter i väggarna. Det finns utrymme att utmana gamla strukturer i branschen” säger  Martin Taranger, vd för Morris Law. 

Att upplevas som modern är viktigt enligt kunderna till Sveriges affärsjuridiska advokatbyråer. Men endast hälften upplever att den egna byrån är verkligen är det. Resultatet framgår av branschstudien Årets Advokatbyrå där närmare 1 100 relationer har utvärderats.

– Det är uppenbart att branschen nu har påbörjat flera åtgärder som kommer att leda till en modernisering, främst inom digitala verktyg. Ändå behöver utvecklingen accelerera om vi ser till klienternas kommentarer, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudien på Regi Research & Strategi.

Vad överraskade dig mest i studien?

– Att branschen fortfarande upplevs så pass traditionell av hälften av kunderna. Det finns flera advokatbyråer som inte alls upplevs som moderna av sina kunder, som har ett värde nära noll procent.

Vilken är din förklaring till att advokatbranschen inte anses modern?

– Branschen är fortfarande relativt sen när det gäller tekniska lösningar, modernt ledarskap, hållbarhet och kommunikation. Ett starkt klientfokus har alltid funnits, men att utgå från kundens agenda fullt ut i samarbetet är fortfarande en utmaning för somliga.

Innebörden i uttrycket “modern” handlar inte bara om teknikutveckling och digitalisering.

Nytänkande, att ta ett tydligt samhällsansvar, särskilt avseende jämställdhet, ett ungt förhållningssätt, flexibilitet och att vara påläst om kundens bransch och verksamhet är andra nycklar till upplevelsen. “Modern” är också starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt högre värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien och ger ett större missnöje generellt.

Morris Law upplevs som den mest moderna advokatbyrån i studien.

Martin Taranger, MP Morris Law

Firman grundades i Göteborg för fem år sedan och finns sedan drygt två år även i Stockholm. Utvecklingen har gått snabbt, byrån har redan närmare 70 medarbetare. Martin Taranger, vd för Morris Law, förklarar framgången med ett starkt kundfokus och en platt organisation som värnar om företagskulturen.

– Eftersom vi är en relativt ny spelare i branschen är det inte så mycket som sitter i väggarna. Det finns utrymme att utmana gamla strukturer i branschen och alla våra medarbetare har nog lockats av idéen att göra saker lite annorlunda. Juristbranschen är mycket traditionell, vilket gör det lätt att sticka ut.

På Morris Law är man övertygad om att juridiken kan göras mer lättbegriplig, förpackas mer kundvänligt och att olika former av betalningsmodeller passar olika slags aktörer och därför ska erbjudas. Till exempel erbjuds fasta betalningsmodeller för att skapa förutsebarhet.

Martin Taranger är en av de första vd:arna i juristbranschen som inte är advokat. Han är förvisso utbildad jurist, men har egentligen aldrig praktiserat juridik. Istället har han en lång karriär på den digitala utmanaren Collector Bank bakom sig och det tror han gör honom till en bra ledare med ett affärsfokuserat synsätt.

– Vi är ödmjuka inför det faktum att juridiken ingår som en pusselbit i den stora affären. Vi försöker därför vara ute hos våra kunder och verkligen förstå deras affärer, säger Martin Taranger.

Ylva Gnosse är övertygad om att en advokatbyrå som vill uppfattas som modern måste arbeta med följande: ett starkare fokus på klientens agenda, digital transformation på riktigt med syfte att skapa nytta och effekt både externt och internt samt satsningar på affärsutveckling och kommunikation. Ett hållbart ledarskap med jämlikhet på riktigt är också viktigt.

– Få byråer sticker ut idag med ett modernt och eget uttryck. Det är en sak att ha bra hållbarhetspolicies, ”prova på digitala verktyg” och uppfattas som “moderna”.  Men på längre sikt behöver advokatbyråerna leverera fullt ut på dessa parametrar. Det handlar om att gå från att några få entusiaster driver frågorna på byråerna till att alla ser till att skapa resultat.

Martin Taranger ser en skiftning i branschen.

– Det finns ett uppvaknande i branschen både vad gäller företagskultur och digitalisering. Man ska naturligtvis vara ödmjuk inför att olika aktörer har olika slags utmaningar när det kommer till att förändra sig, men jag tror att alla inser att de måste vara med på förändringsresan.

Vad händer hos er nu?

– Vi kommer fortsätta vår resa. Det gäller att utmana och förändra, eftersom vi är övertygade om att det gynnar både våra kunder och våra medarbetare. Vi kommer bland annat att satsa på att digitaliseradelar av våra tjänster. Det ska resultera i konkreta produkter som kunderna kan förstå och ha nytta av.

Om Regi och Årets Advokatbyrå

Lista över Sveriges mest moderna advokatbyråer (andel klienter som upplever att advokatbyrån är modern i procent):

1. Morris Law (78 procent)

2. MAQS Advokatbyrå (73 procent)

3. Delphi (68 procent)

Medelvärdet för alla 22 rankade advokatbyråer är 52 procent.

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.

Artikelförfattare:

Miriam Istner-Byman

070 696 28 18

Årets Advokatbyrå: Morris Law modernaste byrån för tredje året

Pressmeddelande 190605

ATT UPPLEVAS SOM MODERN är viktigt enligt kunderna till Sveriges advokatbyråer verksamma inom affärsjuridik. Men endast hälften upplever att den egna byrån är modern, klienterna är tuffa i bedömningen av sina advokatbyråer. Det visar branschstudien Årets Advokatbyrå där närmare 1100 relationer utvärderats.

– Det är uppenbart att branschen nu påbörjat flera åtgärder som kommer att leda till en modernisering, främst inom digitala verktyg. Ändå behöver utvecklingen accelerera om vi ser till klienternas kommentarer, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudien på Regi Research & Strategi.

Analysföretaget Regi Research & Strategi har frågat köpare av affärsjuridik om vad som är viktigt i relationen till advokatbyråerna sedan 2008. Värden som modern i motsats till traditionell mäts bland annat och att upplevas som modern är viktigt.

– Värdet modern är starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt högre värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien och ger ett större missnöje generellt, säger Ylva Gnosse.

Morris Law var den advokatbyrå i studien som, totalt sett, upplevs som mest modern av sina kunder. Bland de stora advokatbyråerna ligger MAQS Advokatbyrå i topp som den mest moderna.

– Även om den nedåtgående trenden ser ut att vara bruten är värdena för ”modern” fortfarande låga i advokatbyråbranschen. Medelvärdet har totalt sett ökat från 49% år 2017 till 52% i årets studie och utvecklingen är främst tack vare de större advokatbyråerna, fortsätter Ylva Gnosse.

Innebörden i uttrycket modern handlar inte bara om teknikutveckling och digitalisering. Nytänkande, att ta ett tydligt samhällsansvar, särskilt avseende jämställdhet, ett ungt förhållningssätt, flexibilitet och att vara påläst om kundens bransch och verksamhet är andra nycklar till upplevelsen av att vara en modern advokatbyrå.

Martin Taranger, MP Morris Law

Morris Laws klienter tycker inte bara att advokatbyrån är modern. Vid prisutdelningen av Årets Advokatbyrå i januari mottog Morris Law Klienternas Hållbarhetspris (Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning).

– Det här är givetvis jättekul även om vi bara är i början av vår resa. Skälet till att starta byrån för 5 år sedan var just att modernisera hela upplevelsen av kvalificerad affärsjuridik. Att utmana och förändra branschen är något vi är övertygade om gynnar båda våra kunder och medarbetare, säger Martin Taranger, VD Morris Law.

Lista över Sveriges mest moderna advokatbyråer (andel klienter som upplever att advokatbyrån är modern i %):

  1. Morris Law (78%)
  2. MAQS Advokatbyrå (73%)
  3. Delphi (68%)

Medelvärdet för alla 22 rankade advokatbyråer är 52%.

 

Om REGI och Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi. Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Gnosse, tel 0707802603 ylva.gnosse@regi.se

Realtid: “Vi får aldrig luta oss tillbaka”

– Vi får förstås aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden fokusera på att utveckla Mannheimer Swartling till att bli ännu bättre. Det säger Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling om utmärkelsen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå placeras återigen högst när köpare av affärsjuridik (som inte är kunder till byrån idag) uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av.

Men gapet minskar och enligt Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi, ligger utmaningen i att både behålla sin goda image och samtidigt utvecklas.

För tredje året i rad tar Mannheimer Swartling ledningen när köpare av affärsjuridik (som inte är kunder till byrån idag) uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av. Därefter kommer Vinge följt av Setterwalls.

Resultatet framkommer i Regis ImageWatch, en del av den årliga branschstudien Årets Advokatbyrå, som utvärderar Sveriges advokatbyråer inom affärsjuridik.

Nytt för i år är att Lindahl och Setterwalls har bytt plats och Setterwalls ligger därmed nu på tredje plats i flera viktiga delmålgrupper som bolags- och chefsjurister och de största kunderna som köper för över 2,5 miljoner kronor per år.

För Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi, är det ingen överraskning att Mannheimer Swartling och Vinge rankas högst.

–  Mannheimer Swartling har en unik image och position på marknaden, en kombination av prestige, byråstorlek och ett starkt varumärke.

Enligt Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, ligger en stor del av framgången i att byrån lockar till sig några av de bästa juristerna och att byrån aldrig satt upp något lönsamhetsmål utan har som mål att ”alltid leverera den absolut mest högkvalitativa rådgivningen”.

Men att gapet till andra byråer fortsätter att minska förvånar Ylva Gnosse.

– Sedan 2016 har skillnaden minskat med 10 procent, vilket i sammanhanget är rätt mycket. Anledningarna kan vara flera, men framförallt upplever vi att advokatbyråerna ökar sin kommunikation generellt och att omsättning och byråns storlek möjligen minskar i betydelse.

Vilka utmaningar har MSA framöver om de vill bibehålla sin placering?
– Marknadsledaren har en utmaning i att både behålla sin goda image och samtidigt utvecklas. Det handlar om ett skifte i förnyelse, att inte ligga i tiden utan före tiden. Många av uppstickarna i branschen har tagit nya grepp och det kommer öka i betydelse för att skapa en positiv image, vara framgångsrik och rankas högt i marknaden för affärsjuridik.

Den stora utmaningen ligger i att bygga byråns varumärke på en marknad som traditionellt karakteriseras av personliga relationer och rekommendationer samt enskilda advokaters varumärken.

–Vi får förstås aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden fokusera på att utveckla Mannheimer Swartling till att bli ännu bättre. En av de viktigaste åtgärderna där är att effektivisera vårt arbetssätt ännu mer så att våra klienter känner att de får en än mer kostnadseffektiv rådgivning. Det senaste steget vi tagit här är etableringen av MSA Innovation Lab där vi lägger all vår digitala utveckling och innovation samt en inkubator för start-ups inom legal tech. Det säger Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, som förklaring till byråns framgång.

Upplever du en tuffare konkurrens?
– Absolut. Det finns många väldigt duktiga advokatbyråer som konkurrerar med oss på daglig basis med det är något vi varmt välkomnar för det håller oss på tårna och påminner oss om att vi aldrig får känna oss nöjda. Som på alla marknader är konkurrens bra och det leder ju i slutändan till att Sveriges företag får ännu bättre och mer kostnadseffektiv rådgivning.

Hur har kommunikationslandskapet för advokatbyråer förändrats under de senaste åren?
–  Vårt intryck är att kommunikationen har ökat och fortsätter att öka. Det handlar verkligen om att kommunicera det som görs innanför väggarna och det byrån är bra på ur köparnas perspektiv. Kommunikationsbudgeten mot studenter har traditionellt varit hög, men satsningar mot en bredare målgrupp behöver också öka. Den yngre generationen köpare av affärsjuridik beter sig inte riktigt som den äldre. De har andra krav och värderingar och använder digitala medier och verktyg i större utsträckning, säger Ylva Gnosse.

–  Advokatbranschen är ju idag mycket mer synlig än för några år sedan och transparens är förstås alltid bra. Som advokat måste man ju dock alltid tänka på advokatsekretessen och sätta den före den eventuella viljan att få medial exponering. Vi på Mannheimer Swartling har dock en ganska restriktiv syn och vi vill inte försöka sola oss i glansen av våra klienters lyckade affärer. Vi arbetar därför inte aktivt för att nå ut, men om och när vi får frågor från media så försöker vi alltid vara tillmötesgående, säger Jan Dernestam.

Läs artikeln här (länk till Realtid.se)

Artikelförfattare: Miriam Istner-Byman

Dagens industri: Årets advokatbyrå har fått konkurrens: ”Kartan ritas om”

Advokatbyrån Mannheimer Swartlings affärsjurister imponerar mest på potentiella kunder, visar en ny undersökning. Men i en ny genre hamnar favoriterna långt ned.

”Det är jätteroligt att få köparnas förtroende, eftersom konkurrensen på marknaden är så hård”, säger Jan Dernestam, vd för Mannheimer Swartling.

Det är tredje året i rad som Mannheimer Swartling blir vald till Årets advokatbyrå i branschstudien Image Watch som analysföretaget Regi har gjort för elfte året i rad. Men konkurrensen har hårdnat.

De som har svarat är 500 företag som varje år köper tjänster inom affärsjuridik för minst 100.000 kronor – och de får inte rösta på den byrå som de själva anlitar.

Nytt för i år var att köparna även fick värdera vilka byråer som ger mest positivt intryck när det gäller it-rätt och digital transformation. Där hamnar Mannheimer Swartling bara på en femte plats.

”Det är väldigt intressant, tycker vi. Köparna av affärsjuridik tror att de kan få bättre hjälp hos Delphi kring it-rätt och digital transformation än hos någon annan stor byrå”, säger Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi.

”Det betyder att kartan för den traditionella marknaden av affärsjuridik ritas om när det kommer upp nya områden och nya byråer. Den digitala transformationen har haft betydelse även i advokatbyrå-branschen för vilka byråer man har mest positivt intryck av.”

Mannheimer Swartling, följt av advokatbyrån Vinge, har en fortsatt stark position bland landets advokatbyråer. Men andra stora advokatbyråer stiger i popularitet och avståndet till de två största minskar för varje år, konstaterar Ylva Gnosse.

”Som trenden ser ut statistiskt, kommer gapet mellan de två största byråerna och andra stora advokatbyråer att minska.”

Hon ser även en annan trend inom affärsjuridiken, nämligen att man kan komma långt med specialisering.

”Kunderna väljer advokatbyråer utifrån branschkunskap, specialisering rankas högt”, säger Ylva Gnosse.

Läs hela artikeln på di.se (betallänk)

Artikelförfattare: Camilla Pålsson