Author Archives: admin

Regi startar bransch- och klientstudien Årets Advokatbyrå i Finland

Nu lanserar det svenska analysföretaget Regi Research & Strategi bransch- och klientstudien Årets Advokatbyrå på nordisk nivå med start i Finland.

Det är för trettonde året i rad som Regi har genomfört Sveriges största bransch- och klientstudie där kundnöjdheten mäts bland advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Höstens studie omfattade nära 1000 bedömningar och 26 advokatbyråer ingick i den svenska studien. Utgångspunkten är ”Nöjd Klient Index” som består av 13 kriterier som bland annat affärsnytta, prisvärdhet, nivå av digitalisering och projektledning. Pris delas ut till den byrå med högst medelvärde.

Regi har lång erfarenhet av branschstudier i Norden

Regi har verksamhet i de andra nordiska länderna sedan starten 1997 via IR Nordic Markets (investor relations) och i kommunikationsbranschen med Årets Byrå / Vuoden Toimisto.

– Vår ambition är att bli Finlands största bransch- och klientstudie på den finska marknaden för affärsjuridik. Studien kommer att pågå under hösten 2021 och ha ungefär samma upplägg och innehåll som i Sverige. På så vis kommer vi att kunna göra intressanta jämförelser mellan de olika marknaderna. Det är en stor fördel för advokatbyråer med verksamhet i båda länderna, och en stor anledning till varför vi nu väljer att lansera Årets Advokatbyrå i Finland, säger Robert Skölfman, VD på Regi.

Event med prisutdelning i Årets Advokatbyrå planeras i januari 2022

Regi planerar både kunskapsseminarier samt prisutdelning via ett event för finska advokatbyråer, på samma sätt som genomförs i Sverige. Årets event hölls digitalt. Förhoppningsvis kommer en gala att kunna genomföras med prisutdelning i början av 2022.

Förutom klientnöjdhet mäts image och framtidsfrågor

Studien mäter ”klientnöjdhet”, men också advokatbyråernas image samt aktuella framtidsfrågor.

–      Effekter av pandemin dominerade årets branschrapport. Pandemin har medfört mer uppdrag för affärsjuristerna inom b la arbetsrätt, olika avtalsfrågor och insolvens. Enligt klienterna förväntas både antalet konkurser och rekonstruktioner öka, men också antalet transaktioner.

Studien visar att även om klientsamarbetena i huvudsak skett online, så har advokatbyråerna fortsatt leverera rådgivning i världsklass. För det har verkligen behövts. Förvånansvärt många klienter har snabbt kunnat återgå till ”business as usual” med sina advokatbyråer, vilket är glädjande, berättar Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyrå på Regi.

Om Regis klientstudie Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik och genomförs årligen av analysföretaget Regi. I den senaste studien gav närmare 1000 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och frågor om framtiden. Vinnarna korades vid ett direksänt kunskapsseminarium i Stockholm den 14 januari 2021. Årets Advokatbyrå ® och Law Firm of the Year ® är registrerade varumärken i Sverige och Finland. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

Regi är ett konsultföretag som sätter utveckling i fokus inom utvalda branscher. Baserat på djup insikt från research bidrar studierna till kvalitetssäkring och affärsutveckling hos våra kunder på marknaden för affärsjuridik.

Kontakta oss gärna!

Ylva Gnosse (Sverige), expertkonsult, Årets Advokatbyrå Sverige

ylva.gnosse@regi.se

Carola Katter (Finland), seniorkonsult, ansvarig för Årets Advokatbyrå Finland

carola.katter@regi.se

Affärsvärlden: Här är Årets Advokatbyrå

Läs hela artikeln på Affärsvärlden.se (länk)!

Realtid: Fylgia toppar för fjärde året – Roschier, Maqs och Crusner vinner sina kategorier för första gången

Läs hela artikeln på Realtid.se (länk)!

Årets Advokatbyråer: Roschier, MAQS, Fylgia och Crusner

De är Årets Advokatbyrå:

Fylgia toppar för fjärde året. Roschier, MAQS och Crusner vinner sina kategorier för första gången

Vinnarna i Årets Advokatbyrå är utsedda för 13:e året. Storbyråerna Roschier och MAQS samt Göteborgsbyrån Crusner vinner sina kategorier för första gången medan Fylgia tar hem utmärkelsen för fjärde året.

Roschier vinner kategorin i den nya klassen storbyråer ”Advokatbyråer 500+ mkr” och MAQS rankas högst i kategorin advokatbyråer 200-499 mkr. Stockholmsbaserade Fylgia rankas högst bland de mellanstora advokatbyråerna (90-199 mkr). Crusner har nöjdast klienter av samtliga rankade advokatbyråer (26 st) och vinner sin klass 25-89 mkr.

– I år har vi en ny klass med de allra största advokatbyråerna som omsätter en halv miljard eller mer. Vi gratulerar finsk-svenska Roschier som alltså toppar med bästa betyget från sina klienter. Också nya vinnare i Årets Advokatbyrå är MAQS och Crusner, båda byråerna med stora kontor i Göteborg. Återkommande på podiet och mästare i långsiktig kundvård är Fylgia som topprankas för fjärde året, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyrå på Regi.

Det är för trettonde året i rad som Regi har genomfört sin stora bransch- och klientstudie där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Årets studie omfattar nära 1000 bedömningar och 26 advokatbyråer ingår i studien. Utgångspunkten är ”Nöjd Klient Index” som består av 13 kriterier som bland annat affärsnytta, prisvärdhet, nivå av digitalisering och projektledning. Pris delas ut till den byrå med högst medelvärde.

– Effekter av pandemin och insolvensfrågor dominerar årets branschrapport. Pandemin har medfört mer uppdrag för affärsjuristerna inom b la arbetsrätt, olika avtalsfrågor och insolvens. Enligt klienterna förväntas antalet konkurser och rekonstruktioner öka. Men studien visar också att även om klientsamarbetena i huvudsak skett online, så har advokatbyråerna fortsatt leverera rådgivning i världsklass. För det har verkligen behövts. Förvånansvärt många klienter har snabbt kunnat återgå till ”business as usual” med sina advokatbyråer, vilket är glädjande, berättar Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyrå på Regi. 

Sveriges nöjdaste klienter har utsett följande advokatbyråer till vinnare:

Advokatbyråer 500+ MKR

 1. Roschier
 2. Mannheimer Swartling

Advokatbyråer 200-499 MKR

 1. MAQS
 2. Schjødt
 3. Cederquist

Advokatbyråer 90 -199 MKR

 1. Fylgia
 2. AG Advokat
 3. Walthon

Advokatbyråer 25-89 MKR

 1. Crusner
 2. MarLaw
 3. Moll Wendén

Om Regis klientstudie Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik och genomförs årligen av analysföretaget Regi. I år gav närmare 1000 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och frågor om framtiden. Vinnarna koras vid ett direksänt kunskapsseminarium i Stockholm den 14 januari 2020. Samarbetspartners är Chalmers Tekniska Högskola, Jurek Rekrytering & Bemanning, CSI Helsinki och JP Infonet. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

Regi är ett konsultföretag som sätter utveckling i fokus inom utvalda branscher. Baserat på djup insikt från research bidrar studierna till kvalitetssäkring och affärsutveckling hos våra kunder på marknaden för affärsjuridik.

Presskontakt

Ylva Gnosse

ylva.gnosse@regi.se

+46 70 780 2603

Effekterna av coronakrisen samt investeringsläget enligt köparna av affärsjuridik mäts i årets Registudie

Årets Advokatbyrå 2021 är Sveriges största klientstudie i advokatbyråbranschen.

Årets Advokatbyrå, som är Sveriges största klientstudie i advokatbyråbranschen med inriktning affärsjuridik, har startat. Förutom kundnöjdhet mäts effekterna av covid-19 krisen, inköpsläget inför våren 2021 samt rekrytering, transaktionsläget och andra marknadstrender.

Analysföretaget Regi genomför undersökningen Årets Advokatbyrå för 13e året i rad, där Sveriges köpare av affärsjuridik ger sin syn på byrårelationen och marknaden. Studien görs i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Förutom effekterna av covid-19 krisen kommer höstens enkät att ha ett särskilt fokus på insolvens och rekonstruktionfrågor.

– Höstens studie är extraordinär på flera sätt och kommer att ge svar på många viktiga frågor i samband med effekterna av coronakrisen, berättar Ylva Gnosse, expertkonsult affärsjuridik på Regi. Situationen är komplicerad med en fortsatt stor osäkerhet avseende inköpsläget. Vi hoppas att så många köpare av affärsjuridik som möjligt kan delta i studien och vi ser fram emot att dela resultaten, säger Ylva Gnosse. 

OM STUDIEN:

Studien genomförs via webenkät och telefon i september och oktober 2020. En första resultatredovisning släpper vi redan i december när studien stängt.

Vinnarna i Årets Advokatbyrå, dvs de byråer med högst värde i Nöjd Kund Index (13 kriterier) koras vid ett event 2021. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

OM REGI:

Regi arbetar sedan 25 år med researchbaserad analys och konsultativ rådgivning som erbjuder ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling för att utveckla kunders verksamhet. Regi jobbar med specifika branscher och framförallt research och konsulting inom B2B. Läs mer på www.regi.se

 

PRESSKONTAKT:

Ylva Gnosse, Expertkonsult Regi, ylva.gnosse@regi.se tel 0707802603.