KANTER deltar i Klient- och branschstudien Årets Advokatbyrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra klienternas upplevelse av samarbetet och vinna ökad förståelse för deras önskemål. Studien genomförs av analysföretaget Regi som här sammanfattar de mest positiva inslag som uppmätts för KANTER.

8.73 / 10

Byrån levererar genomgående en mycket hög nivå av klientnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Lyhördhet
  • Engagemang
  • Kvalitet i rådgivning och leverans
  • Förståelse för klientens verksamhet/affär
  • Affärsnytta
  • Partnerskap

”Alltid toppkvalitet på leveranserna.”

”Väldigt hög kvalitet. Jag upplever att de alltid fångar upp de kritiska frågeställningarna och lyckas hantera dem på ett tillfredställande sätt. Det dyker i stort sett aldrig upp några oväntade eller oförutsedda överraskningar. Deras approach är samtidigt väldigt pragmatisk och tar hänsyn till vad som är viktigt för oss.”

KLIENTER OM KVALITET I RÅDGIVNING OCH LEVERANS

Utmärkande i förhållande till branschen:

KANTER placerade sig på tredje plats i byråkategorin Advokatbyråer 90-199 MKR i Årets Advokatbyrå 2024.

Byrån får bättre betyg än genomsnittet i branschen i 11 av 13 uppmätta parametrar inom klientupplevelse.

”Kompetent, snabbfotad, kostnadseffektiv, lösningsorienterade, trevliga.”

KLIENT OM BYRÅNS UTMÄRKANDE DRAG

Rekommendationsvärde – Net promoter Score

NPS: +89

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +89. Ett utmärkt värde som överstiger genomsnittet för kategorin.

Styrkor och utmärkande drag

När klienterna kommenterar vad som utmärker byrån nämns bland annat:Hög tillgänglighet, effektivitet och snabbhet, samt hög kompetens och personlig service.

Kommentarer ifrån klienter om vad som utmärker byrån:

Skräddarsydd lösning för det klienten behöver istället för att jobba ”fyrkantigt” enligt advokatbyråernas typiska modell. Professionella och lyhörda.

Kompetens, tillgänglighet och förmåga att förstå klientens behov.

De har bra branschkännedom samt ett brett utbud i sina tjänster vilket gör att de kan bistå med det mesta vi kan tänkas behöva rådgivning till.

Engagerade och kunniga partners med hög tillgänglighet.

Resultaten från klientstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för KANTER. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.