Regi genomför nu Sveriges största kvalitets- och branschstudie – i samarbete med Bolagsjuristernas förening

 
För sjunde året i rad genomför Regi en omfattande kvalitets- och branschstudie i samarbete med Bolagsjuristernas förening. Sveriges största branschstudie bland affärsjuridiska advokatbyråer, kartlägger hur nöjda köpare av affärsjuridiska tjänster är med sina advokatbyråer och hur klienterna ser att samarbetet kan förbättras och utvecklas.

Huvudsyftet med studien är att hjälpa affärsjuridiska advokatbyråer i sitt kvalitets- och förbättringsarbete samt utveckla sina befintliga klientrelationer.
 
Kring branschstudien finns det ett antal hållpunkter att hålla koll på:

översikt_thumb

 
 

För mer information om kvalitets- och branschstudien, kontakta gärna någon av oss som arbetar med Årets Advokatbyrå:

Robert Skölfman, CEO/Founder
08-545 612 81
robert.skolfman@regi.se

Johan Chasseur, Director of sales
070-221 77 97
johan.chasseur@regi.se

Lina Tärnholm, Production Manager
08-545 612 85
lina.tarnholm@regi.se