Årets Advokatbyrå

 

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Sammanlagt inkommer ca 1300 utvärderingar av aktiva klientrelationer, dvs. där den enskilde klienten haft ett samarbete med en specifik byrå under de senaste 12 månaderna.

Syftet med studien är att tillhandahålla omfattande, relevant och analyserad klient- och konkurrentinformation för att hjälpa våra kunder i sitt kvalitets- och förbättringsarbete samt utveckla sina befintliga klientrelationer.

De viktigaste hållpunkterna för Årets Advokatbyrå 2015:
 
TimelineAAB2015